top of page

Enkele bijzondere projecten

Van 2015 tot en met eind 2020 zijn wij betrokken geweest bij het Digitaliseringsproject DTR3 van het Nationaal Archief. Daarbij stuurden wij een team aan van behoudsmedewerkers.

Om oude en bijzondere archiefstukken veilig te stellen voor de toekomst en tevens toegankelijk te maken voor het publiek wordt steeds meer papieren archiefmateriaal gedigitaliseerd.

Uit het Nationaal Archief zijn dit bijvoorbeeld stukken uit de VOC-tijd, archieven van Staten Generaal, Binnenlandse Zaken of Ministerie van Koloniën. Maar ook de notariële archieven van de Regionaal Historische Centra van de provincies in het land worden voorbereid om vervolgens gescand te worden. Door middel van eerstelijns conservering zorgt het atelier materiële voorbereiding ervoor dat de stukken het digitaliseringstraject veilig en soepel kunnen doorlopen.

Bij het project ‘Adopt a book’ van de Universiteitsbibliotheek Maastricht zijn wij eveneens al sinds het begin betrokken. Hiervoor hebben wij dan ook diverse restauraties mogen uitvoeren.

Vanwege beperkte budgetten wordt er op verschillende creatieve manieren geprobeerd fondsen te werven om boeken uit de speciale collecties van de U.B. Maastricht te laten restaureren. Er zijn boeken over uiteenlopende onderwerpen die er slecht aan toe zijn en dringend gerestaureerd moeten worden. In de onderstaande brochure leest u hoe u dit project kunt steunen.

Adopt a Book
Brochure Adopt-A-Book.jpg
bottom of page