top of page

Prentkunst

Naast hedendaagse grafiek bieden wij prentkunst aan uit de periode van de 19e en begin 20e eeuw. Een periode waarin er verschillende ontwikkelingen plaats vonden die hebben geleid tot een opleving van de prentkunst. Zo werd in het begin van de 19e eeuw de pas uitgevonden lithografie door kunstenaars als Delacroix en Géricault ontdekt als artistiek medium. Tegen het midden van de eeuw vond er een opleving van de etskunst plaats en aan het einde van de 19e eeuw deed de kleurenlithografie zijn intrede in het Parijse straatbeeld met de bekende affiches van Jules Chéret en Toulouse-Lautrec. Met de openstelling van Japan voor het Westen vond de Japanse houtsnede zijn weg naar West-Europa. Niet alleen elementen van de beeldtaal van deze prenten werden overgenomen door westerse kunstenaars maar ook de techniek van de houtsnede zelf mocht zich in de decennia daarna verheugen in een hernieuwde belangstelling.

bottom of page