top of page

Vormen van schade en hun behandeling

De eerste pagina's in een boek hebben vaak het meest te lijden gehad. Juist hier zit het titelblad en vaak een mooie gravure. Door middel van papierrestauratie is een en ander te herstellen.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Deze bijzondere bijbel uit 1567 is uitvoerig gerestaureerd.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Naast grote exemplaren komt er soms een heel bijzonder klein boekje langs.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Uitvouwkaarten en prenten scheuren soms door veelvuldig hanteren. In dit geval is al het materiaal gelukkig bewaard gebleven. 

Bij dit miniatuur-boekje werd o.a. het kapitaaltje (borduurrandje) hersteld.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

In dit boek waren diverse katernen losgeraakt. Deze zijn opnieuw in de binding vastgezet.

Op basis van de restanten van de oude leeslinten zijn nieuwe linten opgenomen in de restauratie.

Losgeraakte platten kunnen weer vastgezet worden.

Hoeken raken vaak ernstig beschadigd. Dit kan worden gerestaureerd met behoud van het oorspronkelijke materiaal.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Als de papieren bekleding te ernstig beschadigd is kan ook worden gekozen voor een volledig leren band.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Perkament is een materiaal met zeer speciale eigenschappen dat weer anders behandeld wordt dan leer.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Een oude familiebijbel kan weer helemaal in ere hersteld worden.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Een restauratie van een blad is niet alleen cosmetisch, maar voorkomt ook dat de schade erger wordt.

Een linnen band uit eind 19e eeuw is hier hersteld met Tyvec en Japans papier.

Kijk hier voor meer foto's van deze restauratie

Als een leren band is aangetast door "Red Rot" is de schade moeilijk te herstellen. Zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal wordt behandeld en hergebruikt.

Nieuw leer dat wordt gebruikt om aan te vullen wordt door ons op kleur gemaakt om het patin van de oude delen zoveel mogelijk te benaderen.

In een zeer uitzonderlijk geval kunnen delen van, of het hele boekblok, gereinigd worden.

"Reparaties" gedaan met plakband zorgen voor extra schade aan een band.

Dierbare jeugdherinneringen als een veel gelezen sprookjesboek kunnen bewaard blijven als het boek een tweede leven gegund wordt.

Het scharnierpunt van een boekband is een kwetsbaar onderdeel. Zonder verder verlies van oorspronkelijk materiaal wordt het opnieuw aangehecht.

bottom of page